RODO

Obowiązek informacyjny w związku z wejściem w życie przepisów RODO

Wzwiązku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. przepisówrozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia7 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), poniżejprzedstawiamy informacje, spełniając obowiązek informacyjny.

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Magdalena Krowiak, ul. Goethego 4/1, 41-800 Zabrze (dalej: Administrator).
 2. Administrator przetwarza następujące dane: imię, nazwisko, nazwa spółki, adres do korespondencji, adres zamieszkania, miejsce prowadzenia działalności, nr telefonu, adres email, dane wymagane do wystawienia faktury.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi realizacja umów, zawartych pomiędzy Państwem a Administratorem dla zawarcia
  i wykonywania, których przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne.
 4. Państwa dane są gromadzone w celu:
 • zawarcia i wykonywania umów,
 • prowadzenia korespondencji,
 • dochodzenia roszczeń,
 • prowadzenia obsługi prawnej.
 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to wymagane, tj. przez okres trwania umowy między Państwem a Administratorem, a po ich zakończeniu przez okres 3 lat, licząc od dnia wykonania ostatniej umowy zawartej
  z Administratorem.
 2. Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest zgoda, wtedy dane są przetwarzane tak długo jak zgoda nie zostanie odwołana. Po odwołaniu zgody, przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może ponosić Administrator
  i jakie mogą być podnoszone przez Administratora.
 3. Administrator przekazuje Państwa dane osobowe następującym kategoriom odbiorców: podmiotom, którym Administrator danych ma prawny obowiązek udostępnienia przetwarzanych przez siebie danych osobowych, podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie zawartych z administratorem umów powierzenia przekazywania danych, np. firmom transportowym, poczcie, firmom dostarczającym przesyłki kurierskie, firmom informatycznym, jak również innym formom współpracującym z Administratorem Danych.
 4. Na podstawie RODO przysługują Państwu takie prawa jak: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzanych swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do cofnięcia swojej zgody na przetwarzanie danych.
 5. Od dnia 25 maja 2018 r. organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem współpracy pomiędzy Państwem a Administratorem (w szczególności do realizacji związanych z Administratorem umów).