Odszkodowania

Usługi klienci indywidualni

Szczegółowy zakres usług:

  • odszkodowanie z tytułu czynów niedozwolonych lub ubezpieczeń NNW dotyczące szkody na osobie i na mieniu,
  • odszkodowanie z tytułu niewykonania/nienależytego wykonania umów,
  • odszkodowania z tytułu błędów lekarskich,
  • odszkodowania wypadków komunikacyjnych-wynikające z umów OC, AC,
  • dochodzenie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
  • odszkodowania z tytułu przewlekłego prowadzenia postępowania sądowego lub administracyjnego.