Prawo cywilne

Usługi klienci indywidualni

Szczegółowy zakres usług:

 • prawo rzeczowe:
  • podział nieruchomości,
  • sporządzanie, negocjowanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych w zakresie obrotu nieruchomościami,
 • sporządzanie, negocjowanie i opiniowanie umów w zakresie ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach (m.in. służebności gruntowe, służebności przesyłu),
 • prowadzenie postępowań o zniesienie współwłasności nieruchomości, prowadzenie postępowań o zasiedzenie nieruchomości,
 • roszczenia przeciwko przedsiębiorcom prowadzącym działalność deweloperską,
 • sprawy o naruszenie dóbr osobistych: 
  • ochrona dobrego imienia, czci, godności, wizerunku.