Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające

Usługi klienci indywidualni

Szczegółowy zakres usług:

  • reprezentowanie wierzycieli i dłużników w postępowaniu egzekucyjnym,
  • sporządzanie powództw przeciwegzekucyjnych (opozycyjnych i interwencyjnych),
  • skargi na czynności komornika,
  • zabezpieczanie roszczeń przed wniesieniem sprawy do sądu lub w trakcie postępowania sądowego,
  • sporządzenie zażaleń oraz wniosków o zmianę lub uchylenie udzielonego zabezpieczenia.