Windykacja należności

Usługi podmioty gospodarcze

Szczegółowy zakres usług:

  • próba pozasądowego odzyskania należności, nadzór i koordynację działań windykacyjnych w szczególności wymagalnych długów,
  • wezwanie dłużnika do zapłaty,
  • wypowiedzenie umowy oraz rozliczenia kontrahentów,
  • negocjacje z dłużnikiem,
  • przygotowanie pozwu do sądu,
  • reprezentacja wierzyciela w postępowaniu sądowym,
  • skierowanie wniosku egzekucyjnego do komornika,
  • reprezentacja wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym,
  • windykacja sądowa obejmuje przygotowania pozwu i reprezentacja przed Sądem.