Prawo rodzinne

Usługi klienci indywidualni

Szczegółowy zakres usług:

  • sprawy o rozwód,
  • separację,
  • roszczenia alimentacyjne,
  • uregulowanie sytuacji pomiędzy rodzicami a dziećmi (władza rodzicielska, ograniczenie władzy rodzicielskiej, pozbawienie władzy rodzicielskiej, przywrócenie władzy rodzicielskiej, zawieszenie władzy rodzicielskiej),
  • ustalenie kontaktów z dziećmi, egzekucja kontaktów z dziećmi ustalenie,
  • zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa, ustalenie ojcostwa lub macierzyństwa, ustalenie bezskuteczności uznania dziecka,
  • podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej.