Prawo budowlane

Usługi podmioty gospodarcze

Szczegółowy zakres usług:

  • doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami,
  • badanie stanów prawnych przedsiębiorstw oraz nieruchomości,
  • negocjowanie i wdrażanie umów na roboty budowlane i umowy z zakresu nadzoru inżynieryjnego oraz umów wykonawczych,
  • doradztwo administracyjnoprawne związane z nabywaniem nieruchomości przez cudzoziemców.