Prawo karne

Usługi klienci indywidualni

Szczegółowy zakres usług:

  • obrona interesów oskarżonego w postępowaniu karnym i karnoskarbowy– przed organami policji i prokuratury w postępowaniu przygotowawczym oraz na etapie postępowania sądowego,
  • reprezentowanie pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych lub prywatnych w postępowaniu przygotowawczym i postępowaniu sądowym,
  • reprezentowanie obwinionego w postępowaniu wykonawczym,
  • sporządzanie apelacji i kasacji w sprawach karnych i karnoskarbowych,
  • występowanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego,
  • sporządzanie subsydiarnego aktu oskarżenia,
  • sporządzanie prywatnego aktu oskarżenia.