Prawo karne

Usługi podmioty gospodarcze

Szczegółowy zakres usług:

  • doradztwo w zakresie prawno karnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej przez podmioty gospodarcze oraz odpowiedzialności członków zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych.